ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης/ Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών Φαρμάκων

Για οποιαδήποτε αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας των φαρμάκων της Innovis Health, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης.

Τηλέφωνο : +30 216 2005600 (Ώρες γραφείου). Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

    Thank you for your message!
    Future Health Today