Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης/ Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών Φαρμάκων

Για οποιαδήποτε αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας των φαρμάκων της Innovis Pharma, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης στο τηλέφωνο:

Τηλέφωνο: +30 21 6200 5600 (Ώρες γραφείου) Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

Ευχαριστούμε για το μήνυμά σας
Νέο μήνυμα